حزب کارگر کره جنوبی سالروز تأسیس حزب موتلفه را تبریک گفت