روحانی: برای توسعه روابط تهران با ایروان هیچ مانعی وجود ندارد/ جامعه ارامنه ایران مردمانی خوب، فعال