نادو محرومیت 7 ورزشکار دوپینگی را اعلام کرد/توبیخ کتبی یک فوتبالیست