ایستگاه ۱۰ آتش‌نشانی رشت افتتاح شد/رشت نیازمند ۱۵ ایستگاه آتش‌نشانی است