دوست نداشتم باعث نگرانی هواداران بشوم/ پرسپولیس در آسیا دوباره زنده شد/ مهم نیست سرخابی‌ها در کجای ج