صالح علا با کاپوچینو و کیک پنیر آمد/ خانه کاغذی فرخزاد فروخته شد