توضیحات معاون سیاسی استانداری تهران درباره تحریف سخنانش در برخی رسانه‌ها