احداث 2 کارخانه سیمان و دارو و اعزام کارگران به عراق