قیمت اینترنت موبایل احتمالا به زودی گران خواهد شد!