آغاز اجلاس مشترک اقتصادی آذربایجان غربی و استانهای مرزی ترکیه