از ابتدای سال ۹۴ تاکنون؛ ۸ جایگاه جدید CNG‌ بهره برداری شد