جشنواره استانی خاطره‌نویسی دفاع مقدس لرستان برگزار می‌شود