دبیر کانون پرورش دهندگان مرغ تخم‌گذار: شایعات تخم‌مرغ را 300 گران تومان کرد