میزگرد هسته‌ای با محوریت تشریح مذاکرات و تنش‌های هسته‌ای در دانشگاه پیام‌نور رشت