تقدیم استوارنامه سفرای جدید ارمنستان و بلغارستان به دکتر روحانی/تصاویر