بر سر دو راهی سینما و تلویزیون مانده‌ام/ آنونس «اسب سپید پادشاه» لطیفی را ساختم