آیین تجلیل از اساتید مدرسه علمیه امام خمینی(ره) برگزار شد