خروج صداوسیما از محافظه کاری با پخش مستند «شطرنج با گرگ‌ها»