ویدئو/ آندو: دلم برای هواداران واقعی استقلال می سوزد!