آلبوم «مثل مجسمه» مهدی یراحی نیمه اول خرداد منتشر می‌شود