ایجاد نظام ثبت بیماری‌های تنفسی برای اولین‌بار در کشور/تدوین برنامه جامع کنترل گرد و غبار در استانه