واکنش علمای اهل سنت به حکم اعدام آیت الله نمر/ تاییدحکم اعدام آیت الله شیخ نمر چهره آل سعود را منفور ت