دلیریان: سوریان گفته در انتخابی کشتی‌ می‌گیرد اما نگرانیم آسیب ببیند!