سازمان ملل: 300 هزار تن در سودان جنوبی به کمک‌ فوری نیازمندند