گزارشی از حضور فعالانه یهودیان در نمایشگاه کتاب تهران