مانور عملیات امداد و نجات در کویر زیرکوه برگزار می‌شود