ادینیو: جشن بزرگ قهرمانی را در تبریز می گیریم/آندو نرمال بود و به تیم کمک کرد