قرص ریتالین سرخوشی موقت در فرد ایجاد می‌کند/ورود قرص ریتالین به گروه‌های دانش‌آموزی