30 درصد از تصویر‌برداری «دردسرهای عظیم 2» به پایان رسید