لیبرمن پیشنهاد نتانیاهو برای تصدی وزارت جنگ را ...