تصویربرداری «بیقرار2» در مشهد تمام شد/ گروه عازم پاریس می‌شوند