نرخ رسمی دلار بدون تغییر 2850 تومان/ قیمت پوند و یورو افزایش یافت