تاکید نماینده پارلمانی کره جنوبی بر استفاده از مدل موفق ایران در مسائل فرهنگی