90 درصد النگوی طلای ایران در اصفهان تراش داده می‌شود