تاج: از سال بعد دیدار نهایی جام حذفی در خرمشهر برگزار می‌شود