نوروزی: اگر مقابل استقلال غرور داشته باشیم، زمین می‌خوریم