هدف‌گذاری سوزوکی برای افزایش ۱۰۰ میلیارد ینی درآمد