لیبرمن پیشنهاد نتانیاهو برای تصدی وزارت جنگ را تایید کرد