عنایتی: تراکتور 9 نفره هم می توانست به ما 4 گل بزند؟/ پرسپولیسی ها با 4 بازی نکنند که از این اعداد برایشا