تشییع پیکر چهار شهید گمنام در شیراز / عکس : الهه پورحسین