وزیر صنعت: باید به توسعه فولاد آلیاژی و صنایع الکترونیک استان یزد توجه شود