۱۵ مددجوی جرائم غیرعمد در کرمان آزاد شدند/برگزاری جشن گلریزان