دلیل داغ تر بودن پردازنده های Skylake اینتل نسبت به معماری پیشین مشخص شد