گزارش بازار مسکن و ساخت و ساز پایان خرداد منتشر می‌شود/ بازگشت رونق به بازار مسکن در ماه‌های آتی