رئیس سازمان اوقاف: مقام معظم رهبری، پرچم‌دار مسابقات بین‌المللی قرآن هستند