رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه کتاب بازدید می‌کند