کتاب «بانوی انتظار»، روایتی از روزهای دوری همسران آزادگان دفاع مقدس