حضور فرنگی‌کاران ایران در جام کُرپی آمریکا/ دعوت رسمی از سوریان