همایش تجلیل از زنان ایثارگر و حماسه‌ساز خرمشهر برگزار می‌شود