هدف‌گذاری سوزوکی برای افزایش 100 میلیارد ینی درآمد